I sidste nummer af Ret og Indsigt behandlede vi de grundlæggende regler om geotermi samt de forskellige faser og har i den forbindelse redegjort for bl.a. prisreglerne.

I denne artikel ser vi på reglerne om kommunegaranti, herunder også i forhold til statsstøttereglerne, ligesom vi beskriver de kommunale varmeforsyningers mulighed for at involvere sig i geotermi. Endelig ser vi på en eventuel udskillelse af f.eks. geotermi-delen i et særskilt selskab og fordele og ulemper herved.

kontakt

Klavs Gravesen

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)