Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov i kraft. Offentlighedsloven indeholder bl.a. regler om aktindsigt.

Forfattere

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat