Justering af tinglysningsloven giver mulighed for at anvende ejerpantebreve og ikke kun skadesløsbreve ved virksomhedspant. Samtidig ændres reglerne, så brugte køretøjer kan omfattes af virksomhedspanteordningen, og den faste del af tinglysningsafgiften forøges fra kr. 1.400 til kr. 1.660.

forfatter

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Ulrich Hejle