Den 10. oktober 2012 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag om ændring af tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, og kommuners og regioners deltagelse i selskaber1. Lovforslaget består af to overordnede dele: 1) en styrkelse af kommuners og regioners muligheder for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, og 2) ophævelse af annonceringspligten for de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2013.

forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Martin Stæhr