Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en tilbagerulning af de særregler for udkantskommuner og ikke brofaste øer, som blev vedtaget under den tidligere regering, nu L 358/2013. Med loven er i stedet indført lempeligere regler for vanskeligt stillede landdistrikter, uanset i hvilken kommune landdistriktet er beliggende.

forfatter

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Mogens Moe