Dette års 1. udgave af Hortens Ret og Indsigt bragte en artikel om de foreslåede ændringer til håndhævelsesloven1. Ændringen til håndhævelsesloven1 er nu endeligt vedtaget og trådte i kraft den 1. juni 2013. Den ændrede håndhævelseslov svarer i det væsentligste til det udkast til ændring af håndhævelsesloven, som blev sendt i høring d. 21. december 2012 (udkast til lovforslag), dog med visse ændringer af de foreslåede klagefrister.

forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen