Ved en ændring af planloven vedtaget i februar 2015 gav den daværende regering mulighed for at stille krav i lokalplanen, om at op til 25 % af boligmassen i nye boligområder skal udgøre almene boliger. Formålet med at indføre “25 %-reglen” er at fremme en varieret og alsidig beboersammensætning i nye boligområder gennem lokalplanlægning for almene boliger.

Forfattere

Michael Neumann

Partner

Kristoffer Westberg

Helle Kofoed Hansen