I et bindende svar af 17. maj 2011 besvarede Skatterådet en række spørgsmål om den skattemæssige behandling af friholdelseserklæringer og bestyrelsesansvarsforsikringer. Afgørelsen har væsentlig økonomisk betydning for både selskaber og bestyrelsesmedlemmer, idet det som en konsekvens af afgørelsen er mere hensigtsmæssigt at tegne bestyrelsesansvarsforsikring frem for at anvende friholdelseserklæring.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Anders Valentin

Anders Valentiner-Branth

Klaus Stubkjær Andersen