Vi har tidligere omtalt sagerne om beregning af kommunernes vejbidrag efter betalingslovens § 2 a, stk. 11. Forsyningssekretariatet har i en række sager truffet afgørelse om, at vejbidraget er fastsat for lavt. Sekretariatet betragter dette som en udlodning til kommunen, der medfører modregning i bloktilskuddet efter stoploven. En række kommuner er uenige i Forsyningssekretariatets fortolkning af reglerne og har besluttet at foretage nærmere undersøgelser af, om der skal anlægges en retssag om spørgsmålet.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere: Anders Valentiner-Branth