Skatterådet har i et bindende svar af 18. marts 2014 (SKM2014.193.SR) tilladt afskrivningsret for et spildevandsselskabs medfinansieringsbidrag til et klimatilpasningsprojekt.

Kontakt

Henrik Stig Lauritsen

Partner