Vand- og spildevandsselskabers omkostninger til at forbedre miljø og service kan på visse betingelser give et tillæg til selskabernes prislofter. En særligt egnet måde at opnå dette på er at indgå aftaler mellem selskaber og kommuner om de mål, som selskabet skal opnå.

forfattere

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Mogens Moe