En højesteretsdom fra 15. november 2011 har sat fokus på arbejdsgiverens ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Det må forventes, at medarbejdere og deres faglige organisationer efter Højesterets dom vil have større fokus på at gøre erstatningsansvaret gældende over for arbejdsgiver.

forfatter

Finn Schwarz

Managing Partner