Arbejdsgivere, herunder kommunale arbejdsgivere, har særlige forpligtelser til at gennemføre relevante vintervedligeholdelsesforanstaltninger for at forhindre, at arbejdsgiverens medarbejdere kommer til skade som følge af vintervejret.

Forfatter

Finn Schwarz

Managing Partner