83 % af de danske kommuner anvender “altid” eller “ofte” arbejdsklausuler i bygge og anlægskontrakter. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af KL med deltagelse fra alle 98 kommuner. Udbredelsen af arbejdsklausuler er imidlertid særlig sket inden for de seneste år, og mange kommuner har derfor kun begrænsede praktiske erfaringer med håndhævelse af klausulerne. I det følgende deler vi nogle af de erfaringer med arbejdsklausuler, som vi har gjort os den seneste tid.

Forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen