Virksomhedspant er blevet en almindelig sikkerhed i kreditforhold. Reglerne om virksomhedspant blev indført i 2006. En erhvervsvirksomhed kan i medfør af tinglysningslovens § 47 give pant i stort set alle aktiver, som virksomheden ejer eller fremtidigt erhverver. Virksomhedspantet har i praksis givet anledning til en række uafklarede problemstillinger – blandt andet i forbindelse med virksomhedens konkurs. Højesteret har i en dom, afsagt den 12. februar 2014, taget stilling til spørgsmålet om forholdet mellem virksomhedspant og tilbageholdsret ved konkurs.

Forfattere

Nicolai Dyhr

Partner

Line Lundorff Brokholm

Specialistadvokat