Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Forsyningssekretariatet har i december 2010 vurderet, at bidraget er for lavt, hvis det ikke dækker spildevandsselskabets faktiske omkostninger til vejvandafledning. Sekretariatet har endvidere udtalt, at en sådan underbetaling kan anses som en uddeling fra selskabet til kommunen, hvilket kan begrunde, at kommunen modregnes i sit bloktilskud efter reglerne i stoploven. Dette synspunkt har Forsyningssekretariatet dog senere måtte nuancere. Vi giver et overblik over, hvordan bidraget skal beregnes, hvis kommunen skal undgå modregning i bloktilskuddet.

forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen