Hvad sker der med varemærkerettighederne, når varemærker parallelimporteres?

forfatter

Jens Jakob Bugge

Partner