Brandhanerne er etableret på vandledningsnettet i en tid, hvor landets større vandforsyninger som altovervejende hovedregel var kommunale. Brandhanerne og vandledningsnettet havde dengang samme ejer: Kommunerne. Efter vandselskabernes udskillelse opstår imidlertid spørgsmålet, hvem der har rettigheder og pligter i forhold til brandhanerne: Hvem skal i grunden betale for vedligeholdelse af brandhanerne?

Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Sine Jespersgaard