Efter lang tids venten og en mislykket aftaleimplementering blev lov om vikarers retsstilling, der implementerer Europa Parlamentets og Rådets vikardirektiv, vedtaget den 30. maj 2013.

forfattere

Jonas Enkegaard

Partner

Marianne Lage