Offentlige myndigheder ser i stigende grad på mulighederne for at anvende cloud-løsninger, som alternativ til traditionelle it-løsninger. Persondatalovens regler og praksis fra Datatilsynet sætter dog ofte begrænsninger for myndigheders brug af cloud-løsninger. Bl.a. afhængig af om en efterspurgt it-løsning vil skulle behandle persondata, vil det være muligt at anvende visse typer af cloudløsninger i det offentlige. Denne artikel ser nærmere på disse muligheder.

Kontakt

Mads Nygaard Madsen

Partner