Højesteret har i en nylig afgørelse delvist tilsidesat en leasingaftale mellem et fagforbund og et større dansk leasingselskab, hvor leasingydelsen på en farveprinter var over 200 gange højere end printerens markedspris.

forfatter

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Ulrich Hejle