Natur- og miljølovgivningen er kendt for sin store kompleksitet. Det er miljøministerens ambition at ændre dette med en lovreform. Vi ser nærmere på formålet og processen for denne reform.

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Charlotte Kunckel