Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som finder anvendelse på alle aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber). Loven indeholder en gennemgribende reform af de danske selskabslove. Flere af ændringerne er relevante for kommuner, som stifter eller ejer af kapitalselskaber, f.eks. i forbindelse med udskillelse af kommunernes forsyninger.

Forfatter

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere:  Ivan Vijay Thygesen