Naturstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om den variable del af spildevandstaksten i høring. Bekendtgørelsen er en udmøntning af den ændring af betalingsloven, som Folketinget vedtog den 27. juni 2013. Lovændringen har til formål at indføre en mere kostægte betalingsstruktur, så den enkelte afleders betaling i højere grad afspejler omkostningerne ved behandlingen af spildevandet.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere: Mogens Moe