Når et aktie- eller anpartsselskab skal have mere end én ejer, bør ejerne overveje at regulere deres indbyrdes forhold i en ejeraftale. Det gælder også i kommunale forsyningskoncerner.

Forfattere

Jim Øksnebjerg

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Andrias Árnason Helmsdal