Kommuner, regioner og staten er omfattet af det såkaldte ”følg eller forklar”-princip, hvorefter myndigheden er forpligtet til at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i visse udbud. Det er imidlertid uafklaret, om også kommunalt og regionalt ejede (forsynings-)selskaber er omfattet af ”følg eller forklar”-princippet. Vi bringer her vores vurdering af problemstillingen.

Forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrig forfatter: David Salomonsen