Miljøministeriet har den 21. marts 2014 offentliggjort den ventede evaluering af vandsektorloven, som var forudsat i den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor og i vandsektorloven.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr