Hvilke ejendomme i et lavtliggende område har nytte af pumpeanlæg, som er etableret af et offentligt pumpelag? En nyere taksationskendelse tager stilling til spørgsmålet og godkender en omkostningsfordeling på baggrund af oversvømmelsesrisiko i stedet for grundenes koteforhold.

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Charlotte Kunckel