Kommunerne (og de kommunalt ejede selskaber) indgår i stigende grad i forsknings og udviklingssamarbejder (”innovationssamarbejder”) med private aktører. Mens deltagelse i innovationssamarbejder ofte er en helt ny situation for en kommunal organisation, har den private aktør ofte stor erfaring med disse samarbejder.

forfatter

Line Markert

Partner