Med vandsektorlovens ikrafttræden den 1. januar 2010 bortfaldt fortrinsretten for krav vedrørende vand og spildevand. Østre Landsret har nu fastslået, at de kommunale vandselskabers fortrinsret er bortfaldet med tilbagevirkende kraft. Dette er helt usædvanligt og giver en usikkerhed for vandselskaberne mulighed for at inddrive historiske fordringer.

Forfattere

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere:  Veronica Wolthers-Petersen