Offentlige myndigheders brug af it-løsninger understøtter i vid udstrækning effektive og rationelle sagsgange til fordel for både myndigheder og borgere. Folketingets Ombudsmand understreger med en ny udtalelse vigtigheden af, at myndighederne påser, at sådanne it-løsninger udformes i overensstemmelse med de relevante forvaltningsretlige krav.