Resume

Danmarks redningsberedskab er i dag organiseret i 87 kommunale og 5 statslige beredskabsenheder.

Med den kommende reform vil der dels ske en konsolidering i færre enheder på det kommunale område, dels en overflytning af opgaver fra det statslige til det kommunale område.

Horten var den 11. september 2014 sammen med konsulentvirksomheden A-2 vært for en temadag om Fremtidens Beredskab. Kronikken sætter fokus på de væsentligste udfordringer i processen på baggrund af tilbagemeldingerne på temadagen:

  • Proces: Organisering og den tidsmæssige ramme.
  • Lovgivningsmæssige rammer: Hvilke ændringer kommer der, og hvornår ser vi lovforslaget?
  • Økonomi: Kan de forudsatte besparelser hentes, og hvordan bliver økonomien i de nye enheder?
  • Grænseflader: Hvor skal snittet lægges mellem kommunerne og de nye beredskabsenheder og mellem de nye enheder og det statslige beredskab


Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner