Med regeringens og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2015 lægges der op til, at beredskabsindsatsen frem mod 2016 skal organiseres i nye tværkommunale samarbejder. Det er hensigten, at de nuværende 87 beredskabsenheder reduceres til maksimalt 20, og at visse statslige opgaver overføres til de kommunale beredskabsenheder. Ændringerne kan ifølge aftalen medføre effektiviseringer for 200 mio. kr. om året, hvoraf kommunerne selv kan beholde 100 mio. kr.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: Malene Graff