Efter et langt forløb med budgetanalyse, nedsættelse af arbejdsgruppe – ikke mindst med usikkerhed – står det nu (nogenlunde) klart, hvad fremtiden bringer: Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i maksimalt 20 tværkommunale § 60-beredskabsenheder.

Sammenlægninger er erfaringsmæssigt ganske tids- og ressourcekrævende. Med den rette organisering og ansvarsfordeling fra begyndelsen, kan processen lettes væsentligt.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr