Er medarbejdere, der ikke umiddelbart ved fratrædelse forlader arbejdsmarkedet, berettiget til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 a?

forfattere

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Marianne Lage