Genudbud af IT-kontrakter er ofte en kompliceret proces, som mange ville ønske, at de kunne undgå. IT-kontrakter er imidlertid som andre kontrakter udbudspligtige – og i denne artikel beskriver vi nogle af de forhold, som ordregiver skal være opmærksom på. Vi fokuserer på tiltag, der kan understøtte en reel konkurrence om ITkontrakten og dermed understøtte, at ordregiver får det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris.


Forfattere: Thomas Grønkær og David Salomonsen