Forskelsbehandlingsloven fastslår helt grundlæggende, at ingen lønmodtager på det danske arbejdsmarked må forskelsbehandles. Dette gælder, når en person skal tilbydes en ledig stilling, forfremmes, have lønforhøjelse eller opsiges. Bliver en lønmodtager eller en kandidat forskelsbehandlet, har den pågældende krav på godtgørelse. Og meget tyder på, at godtgørelsesniveauet ligger højt.

forfattere

Finn Schwarz

Managing Partner

Marianne Lage