Erhvervs- og Vækstministeriet har den 16. december 2014 sendt et lovforslag i høring, der vil give kommunerne mulighed for at stille gratis wi-fi til rådighed i byrummet.

Forfattere

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr