Den 21. december 2012 sendte Erhvervs- og Vækstministeriet et udkast til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne i høring. Ændringen, der har til formål at skabe et mere effektivt klagesystem, er blot en del af en større effektiviseringsindsats på udbudsområdet. I december 2012 vedtog Folketinget således en ændring af tilbudsloven, der blandt andet medførte, at annonceringspligten for de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser er blevet afskaffet1. Derudover har Erhvervs- og Vækstministeriet også lagt op til en ændring af bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud. Disse ændringer forventes blandt andet at omfatte en forhøjelse af klagegebyret og ændring af den nuværende model for tildeling af sagsomkostninger, således at det bliver muligt for Klagenævnet at pålægge klageren at betale sagsomkostninger, hvis denne ikke får medhold i sin klage

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Martin Stæhr