Vestre Landsret fandt i maj 2014, at en handicappet borger var arbejdsgiver for sin handicapmedhjælper, der var ansat på BPA-ordningen. Handicapmedhjælperen
kunne derfor ikke rette sine krav om løn mod Kolding Kommune.

Forfattere

Finn Schwarz

Managing Partner

Marianne Lage