Mange danske virksomheder har igennem de senere år oplevet en betydelig nedgang i deres eksportvirksomhed grundet den finansielle krise. Samtidig oplever mange virksomheder ikke at kunne opnå de tilstrækkelige kreditfaciliteter til at fremme virksomhedens vækst. Danmarks Eksportkreditfond (EKF) og Vækstfonden tilbyder en række låne- og garantiprodukter til afhjælpning af disse problemstillinger.

forfattere

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Ulrich Hejle