Naturkræfterne giver Danmarks kyster og kystejere stadig større udfordringer og dermed en stigende interesse for kystbeskyttelse. Selvom der er tale om en klimaeffekt, som det offentlige skal tage sig af, er kystbeskyttelsesloven ikke klar om kommunens økonomiske ansvar for kystbeskyttelsesprojekter. Hvordan skal omkostningerne fordeles? Og hvad kan kommunen selv bidrage med ved iværksættelse af kystbeskyttelsesprojekter?

Forfattere

Poul Hvilsted

Partner

Henriette Soja

Partner