Reglerne om sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien har for nyligt givet anledning til to principelle
afgørelser fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som må antages at få stor indflydelse på lægemiddelindustriens valg af mødested til faglige arrangementer og kurser.

Øvrige forfattere: Martin Dræbye Gantzhorn og Kristine Lilholt Nilsson