Et stigende antal offentlige vand- og forsyningsselskaber udarbejder såkaldte it-strategier, som skal sikre, at der på it-området sker en målrettet indsats og fokusering på it-drift mv. i de enkelte virksomheder. En it-strategi kan bl.a. bidrage til at fastlægge rammerne for, hvordan selskabet koordinerer og prioriterer indkøb og drift af it-systemer.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Thomas Grønkær