Forurenet overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter anvendes ofte til støjvolde, ramper, diger og lignende. Natur- og Miljøklagenævnet har i to nyere afgørelser taget stilling til, hvordan sådanne anvendelser almindeligvis skal godkendes. Både bygherre og godkendelsesmyndighed må indstille sig på at skulle igennem en miljøgodkendelsesproces – som er noget mere omfattende end den alternative tilladelsesproces.

Øvrige forfattere: Mark Villingshøj Nielsen, Mogens Moe