Hvornår er kommunen ikke rette sagsøgte i retssager, og hvad bør der i øvrigt gøres for at begrænse omfanget af ressourcekrævende retssager og risikoen for, at prøvelsesmyndighederne tilsidesætter kommunens afgørelser?

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Øvrige forfattere: Jonas Refn