Medicinsk udstyr er traditionelt blevet beskyttet ved varemærker og patenter eller brugsmodeller, men eftersom kravene til originalitet i forbindelse med designregistrering i mange henseender er mindre skrappe, bør producenter af medicinsk udstyr overveje at tænke mulighederne for designbeskyttelse af medicinsk udstyr ind i deres produktudvikling. Dette aktualiseres af en ny dom fra Sø- og Handelsretten, som også åbner op for designretlig beskyttelse af de dele af et produkt, der ikke til enhver tid er synlig.

Øvrig forfatter: Gitte Søjberg Christensen

forfatter

Anders Valentin

Partner