Den 1. januar 2013 trådte nye og strammere regler om tilkendelse af førtidspension i kraft. I denne artikel beskriver vi hovedtrækkene i de nye regler om ressourceforløb og deres konsekvenser for tilkendelsen af førtidspension.

forfatter

Lars Carstens

Partner

Øvrig forfatter: Peter Prehn-Olesen