Kommunerne ejer en lang række selskaber, primært aktieselskaber, der udøver forsyningsvirksomhed. 1 Selskabernes bestyrelser består ofte alene eller i hvert fald hovedsaligt af politikere fra kommunalbestyrelsen.

Når kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg skal behandle sager, der har betydning for selskabet – f.eks. vedtage en lokalplan eller give selskabet en tilladelse – vil den, der både er medlem af kommunalbestyrelsen og af selskabets bestyrelse, have en dobbeltrolle. Det giver ofte anledning til tvivl, om denne dobbeltrolle betyder, at vedkommende må erklære sig inhabil ved kommunalbestyrelsens eller udvalgets behandling af sagen.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner