Reglerne om inhabilitet bidrager til at sikre, at der træffes beslutninger, der ikke er påvirket af uvedkommende hensyn. Og måske endnu vigtigere: At borgerne har tillid til myndighedernes beslutninger, fordi de ikke er truffet af personer, der kan være påvirket afuvedkommende hensyn. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtrykker det i sager om retten til retfærdig rettergang således: Justice must not only be done, but must be seen to be done. Et udtryk, der også rammer netop legitimitetshensynet bag reglerne om inhabilitet.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Anders Valentiner-Branth og Henrik Sauer